Πρόγνωση καιρού

Μετά από έρευνα σχετικά με την αξιοπιστία και το πλήθος των προσφερόμενων πληροφοριών, κατέληξα στις δύο παρακάτω διευθύνσεις με προτίμηση στο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ως πιο εύχρηστο.

Επίσης παραθέτω δύο σελίδες δικής μου κατασκευής που αντλούν πληροφορίες από το poseidon και παρουσιάζουν με μια ματιά όλα τα δεδομένα μαζί.

Σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με μια ματιά (από poseidon)

Με μια ματιά στη θάλασσα
(από poseidon)

Το υπόβαθρο της παρούσας σελίδας ανανεώνεται από το eumetsat.org