84. Τίταρος, Φαλακρό (Αγ.Πνεύμα), Βούρινος, Βέρμιο (3-5 πηγάδια, Αγ.Πνεύμα)