76. Βάλια Κάλντα(Αρκουδόρεμα-Βωβούσα-Τσούκα Ρόσα), Όλυμπος(Λιβαδάκι)