75. Όλυμπος(Ενιππέας), Μαυροβούνι(Φλέγκα,Αρκουδόρεμα)