74. Μενοίκιο, Παγκαίο, Βόρας(Γράβιτσα-Νίτσε), Όλυμπος(Ενιππέας)